Polska
Germany


Obrzęk limfatyczny. Dwie fazy terapii.

Film przedstawia krótką historię odkryć związanych z anatomią i fizjologią układu limfatycznego.
Pokazuje mechanizm powstawania obrzęku limfatycznego. Dla zobrazowania wykorzystano techniki skaningu elektronowego oraz poglądowe dynamiczne modele. Omówiono rodzaje obrzęku limfatycznergo.
Druga część filmu ukazuje etapy Kompleksowej Terapii Przeciwzastoinowej poprzez prezentację szczegółowych technik takich jak: manulany drenaż limfatyczny, terapia kompresyjna za pomocą bandaży i odzieży, terapia ruchem oraz higiena skóry.
Obrzęk limfatyczny. Słoniowacizna. 

Historia pacjentki z ekstremalnym obrzękiem limfatycznym prawej nogi (słoniowacizna), który stopniowo rozwinął się na bazie pierwotnego obrzęku.
Omawiane są poszczególne etapy diagnostyki i terapii. W dokumencie zapoznajemy się z wypowiedziami pacjentki, naukowca, lekarza prowadzącego i chirurga plastyka. Pacjentka obecnie jest w pełni sprawną kobietą.
 Techniki bandażowania kompresyjnego 

Film 
uczy bandażowania kompresyjnego krok po kroku  w dwóch technikach:
     1. Zmodyfikowana technika Puttera
     2. Zmodyfikowana technika Sigga
Program jest dostosowany zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.
Poszczególne etapy są przedstawione szczegółowo, w tym wyjaśniane są źródła błędów i przedstawiane są sugestie dotyczące ich unikania. Omówiono skuteczne etapy terapii owrzodzeń podudzi kontekście roli terapii uciskowej. Materiały do pielęgnacji rany, aktywne opatrunki, materiały wyściółkowe oraz bandaże kompresyjne to rozwiązania holistyczne leczenia ran.Zakrzepica. Przyczyny i zapobieganie.

Film omawia czynniki powstania zakrzepów w układzie żylnym oraz sposoby zapobiegania ich powstaniu: farmakoterapię, aktywność fizyczną i kompresjoterapię za pomocą np. pończoch przeciwzakrzepowych typu Comprinet ®.
Obejrzeć możecie Państwo moment powstawania zakrzepu oraz model pracy zastawek żylnych.
Leczenie żylnych owrzodzeń podudzi

Film edukacyjny dotyczący leczenia żylnych owrzodzeń podudzi. Omówiono przyczyny tworzenia się owrzodzeń oraz częstotliwość ich występowania. Następnie opisano skuteczne metody leczenia. Kompresjoterapia jest metodą przyczynowego leczenia owrzodzeń żylnych. Ważne jest, by została właściwie dobrana. Rodzaj materiału kompresyjnego, jego rozciągliwość, sztywność, uzyskiwane ciśnienia mają kluczowe znaczenie. Wszystkie te elementy zostają w filmie omówione w przystępny sposób. Zaprezentowano także asortyment gwarantujący skutecznie leczenie żylnych owrzodzeń podudzi.