Polska
Germany


Każda choroba występuje w różnych postaciach i posiada wiele objawów, dlatego aby właściwie ją zidentyfikować i poddać leczeniu, konieczne jest w każdym przypadku zgłoszenie się
do lekarza.