Polska
GermanyPoradnik dla pacjentów - obrzęk tłuszczowy
(lipidowy):
https://www.centrumflebologii.pl/pliki/Artykul/1043_obrzek-lipidowy-obrzek-tluszczowy.pdf
https://www.centrumflebologii.pl/pliki/Artykul/1331_obrzek-tluszczowy-poradnik-dla-pacjenta.pdf

Filmy edukacyjne dotyczące obrzęku limfatycznego można znaleźc na naszym kanale YT
https://www.youtube.com/centrumflebologii?gl=PL

Układ limfatyczny to system krążenia wewnątrzustrojowego, który funkcjonuje obok układu krwionośnego i blisko z nim współdziała. Zarówno żyły jak i naczynia limfatyczne są odpowiedzialne za transport różnych składników, przy czym niektóre ze składników wymagają transportu limfatycznego.
Uszkodzenie układu limfatycznego prowadzi do „uwięzienia” białek i niektórych płynów w tkankach pomiędzy komórkami. W efekcie dochodzi do opuchlizny tkanki, którą nazywamy obrzękiem limfatycznym. Najczęściej obrzęk limfatyczny występuje na ramionach i na nogach.

Można wyróżnić dwie przyczyny powstawania obrzęku limfatycznego:
 • Układ limfatyczny może być po prostu osłabiony, niedoskonały. Gdy tylko nie może
  on poradzić sobie z większą ilością obciążeń, rozwija się pierwotny obrzęk limfatyczny. Mówimy, że jest pierwotny dlatego, że przyczyną jego powstania są wady budowy układu limfatycznego.
 • Sam układ limfatyczny funkcjonuje bez zarzutu, jednak poprzez działanie zewnętrzne dochodzi do jego uszkodzenia (np. w wyniku leczenia chirurgicznego nowotworów
  i radioterapii, czy infekcji drobnoustrojami). To może prowadzić do upośledzenia jego funkcji i w efekcie do wtórnego obrzęku limfatycznego. Wtórnego dlatego, że powstaje
  na skutek przyczyny pochodzącej z zewnątrz. Uszkodzenie jest skutkiem, a nie przyczyną.
Obrzęk limfatyczny nigdy nie powstaje z dnia na dzień, ponieważ w organizmie występuje wiele mechanizmów wyrównawczych, kompensujących osłabioną pracę układu limfatycznego.
Gdy jednak proces powstawania obrzęku limfatycznego się rozpocznie, uruchamiają się skomplikowane mechanizmy, powodujące stopniowy jego postęp. Na podstawie rozwoju schorzenia wyróżnia się cztery stadia obrzęku limfatycznego, charakteryzujące się różnymi symptomami:
 • Stadium 0 (utajone): Układ limfatyczny już funkcjonuje nieodpowiednio, ale dzięki mechanizmom kompensującym nadal daje sobie radę z produkowaną chłonką.
  Obrzęk nie występuje.
 • Stadium I (odwracalne): Układ limfatyczny jest przeciążony, dochodzi do obrzęku białkowego w chorym miejscu, który jednak wciąż jest miękki. Po uciśnięciu palcem pozostaje dołek, który pozostaje przez pewien czas po odstawieniu palca.
  Przy podniesieniu kończyn ku górze opuchlizna cofa się sama.
 • Stadium II (Nieustępujący samoistnie): Obrzęk jest określany jako występowanie nadmiernej tkanki łącznej, która twardnieje; powstają zwłóknienia i stwardnienia. Kończyna już nie poddaje się uciśnięciom, a jej podnoszenie nie powoduje ustępowania obrzęku.
 • Stadium III (słoniowacizna): Opuchlizna jest ekstremalna, skóra stwardniała i określana jako brodawkowate rozrosty. Czasami rozwijają się duże zgrubienia. Istnieje duże ryzyko rozwoju róży, skóra może pękać skutkując głębokimi, trudno gojącymi się ranami.
Im wcześniej zostanie rozpoczęte odpowiednie leczenie tym większe szanse zapobieżenia postępom choroby, a nawet poprawy stanu, to znaczy powrotu do mniej zaawansowanego stadium schorzenia.

Pacjentów z obrzękami zapraszamy do naszej przychodni:  Centrum Flebologii, ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem obrzęków limfatycznych. Na miejscu można także kupić wszytskie gotowe wyroby do kompresjoterapii (np. bandaże, pady, podkłady, pończochy, podkolanówki, rajstopy) oraz zlecić wykonanie wyrobów płaskodzianych Elvarex, które podlegają refundacji. W przypadku tcyh ostatnich, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.